Oferta szkoleniowa Sochaczewskiego WOPRu


Oferta szkoleń / eventów dla osób indywidualnych, grup, stowarzyszeń, szkół i firm.

Oferujemy Państwu zorganizowanie zajęć, szkolenia z zakresu:

- pierwszej pomocy:

Zajęcia organizowane przez nasze stowarzyszenie z zakresu pierwszej pomocy mają za zadanie przybliżyć zapoznać uczestników ze sprzętem medycznym wykorzystywanym przy udzielaniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, uregulowanie wiedzy z zakresu BLS, opatrywania ran, złamań, zastosowania defibrylatora AED. Naszym celem jest przekazanie jak najwięcej przydatnych informacji oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. 

Zajęcia prowadzone są na dwóch fantomach do ćwiczenia reanimacji krążeniowo oddechowej, trzecim fantomie zintegrowanym ze szkoleniowym defibrylatorem AED oraz wyposażeniu torby ratunkowej R1.

Dodatkowo możemy przeprowadzić prezentację multimedialną. 

Szkolenie ma charakter wewnątrzorganizacyjny, uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty.

Dostosowujemy zakres do wymagań zleceniodawcy.

- ratownictwa wodnego:

Zajęcia z zakresu ratownictwa skierowane są do młodzieży od 12 do 17 roku życia chcącej rozpocząć swoją przygodę na wodach otwartych.

Naszym sztandarowym szkoleniem jest „Młody WOPRowiec” są to zajęcia organizowane w różnym programie godzinowym zawsze nakierowanym na zapoznanie oraz wykorzystanie przez młodzież podstawowego sprzętu ratowniczego tzn. bojki SP, pasa typu węgorz, rzutek ratowniczych, koła ratunkowego oraz sprzętem pływającego tzn. łódzi wiosłowej, motorowodnej, kajaków, deski typu SUP. Uczestnicy szkolenia nabywają także wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz Ratownictwa Wodnego.

Prosimy o śledzenie zakładki Młody WOPRowiec...

- organizacja i zabezpieczanie spływów kajakowych:

Oferujemy Państwu wynajęcie naszych Ratowników Wodnych posiadających pełne uprawnienia do wykonywania zawodu, doświadczonych jak i młodych ambitnych. Zapewniamy ich profesjonalne wyposażenie.

Koszt obsady ratowniczej do spływu kajakowego jest wyceniany indywidualnie w zależności od trasy spływu, dojazdu. 

Oferujemy pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

- ratownictwo sportowe:

Nasze Stowarzyszenie jest zaangażowane w rozwijanie i promocję ratownictwa sportowego. Członkowie, zawodnicy Sochaczewskiego WOPRu wielokrotnie zdobywali medale na zawodach sportowych takich jak Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski, a także ustanawiali i są posiadaczami rekordów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Zawodnicy Sochaczewskiego WOPRu byli także medalistami Mistrzostw Europy w Ratownictwie Wodnym Juniorów.